EQ (שיוויון)- מטרתו של ה-EQ להביא את האות (גל הקול, קריינות) לאיכות האופטימלית על ידי הדגשה או הנחתה של צלילים מסוימים מבלי לגרום לו להישמע לא טבעי, בדרך כלל נהוג לטפל בשלושה תחומים של הצליל/קריינות:

  • התחום הנמוך (bass) – הדגשה או הנחתה של הצלילים הנמוכים בקריינות. (קול הבס בקריינות).
  • תחום הביינים (mid) – הדגשה או הנחתה של תדרי הביניים בקריינות.
  • התחום הגבוה (treble) – הדגשה או הנחתה של הצלילים הגבוהים בקריינות.

יש לטפל בבקרות הצליל או גל הקול בהקלטה של קריינות או כל מלל אחר בתשומת לב רבה ובהקשבה על מנת לא להביא את גל הקול לאוזנו של המאזין בצורה מעוותת ולא טבעית.

FADER- יחידת השליטה המרכזית של הערוץ במיקסר, בקרה זו נמצאת בכל אחד מן הערוצים שבמיקסר באולפן, ומאפשרת למפעיל לקבוע את עוצמת הצליל של כל ערוץ וכן את היחס בין מקורות הצליל של הערוצים השונים.

PAN- החוליה האחרונה בערוץ הכניסה היא מערכת הניתוב. בקרה זו שולטת במיקום הצליל/מלל/קריינות היוצא מהערוץ. האם הוא ישמע בצד ימין או בצד שמאל או בשניהם (באמצע).

INSERT- נקודת שילוב של מכשירי עיבוד צליל טוריים.

SEND- שליחת האות למכשיר העיבוד.

RETURN- חזרת האות המועבד לערוץ.

AUXILIARY- יציאת עזר, משמשת לשליחה למכשירי עיבוד צליל מקביליים. להאזנה סלקטיבית, ולהזנת המערכת באולפן ההקלטות לשידור טלפונים.

MASTER- ערוץ זה מסכם את כל ערוצי שולחן הבקרה באולפן ההקלטות ומאפשר האזנה לחומר מעובד, כפי שיגיע לאוזני המאזינים. זוהי בעצם יחידת הגברה המסכמת את האינפורמציה השונה המגיעה מכל ערוץ וערוץ, לאינפורמציה אחידה אותה ניתן לשדר או להקליט באולפן ההקלטות.

V.U METER- שעונים לצורך קביעת עוצמת ההקלטה של גל הקול, שיר בהפתעה, מלל , קריינות וכו' ומכשירי ההקלטה השונים למינהם.

ערוץ LINE- משמש לשליטה על מקורות שאינם מיקרופונים ועוצמתם חזקה יותר ואינם דורשים הגברה כה רבה. כמו נגן המוסיקה מהמחשב. ישנם שני סוגי ערוצי LINE:

ערוץ מונו– בעל כניסה בודדת המשמש לחיבור ציוד קולי בעל יציאה 1. ויכול להתאים גם להקלטה של מלל שירת זמר או קריינות שאינם מוסיקה.

ערוץ סטריאו – בעל כניסה כפולה, המשמש לחיבור מכשירים בעלי 2 יציאות,.מתאים להקלטות מוזיקה לשיר בהפתעה או הקלטת זמר כולל מוסיקה.

דילוג לתוכן